route


UPDATE COVID-19:


Consultaties en operaties zijn opnieuw opgestart met inachtneming van de noodzakelijke hygiënische maatregelen.
Het dragen van een masker is verplicht.

Voor toegang tot het ziekenhuis gelieve  op voorhand de vragenlijst in te vullen op http://toegang.monica.be

Als u op 1 van de vragen "ja" hebt geantwoord, contacteer dan eerst uw huisarts. 


Teleconsulten blijven mogelijk op het telefoonnumer 0477333990 


Les consultations et les interventions chirurgicales ont été reprises avec respect pour les mesures hygiëniques necessaires.
Le port du masque est obligatoire.

Avant de venir à la clinique, prière de remplir le questionnaire sur http://toegang.monica.be. Si vous avez répondu "oui" à une des questions, consultez d' abord votre généraliste.


Téléconsultations restent possible au numéro de téléphone 0477333990